Over mij

Ken je de piramide van Maslow? Een van de eerste lagen aan behoeften van de mens zijn volgens deze wetenschapper veiligheid en zekerheid, die wij allemaal in ons eigen huis vinden. Daar heb je immers een dak boven je hoofd en zit je nou eenmaal droog en warm, beschut van de buitenwereld. Echter, mijns inziens speelt er bij het begrip ‘wonen’ veel meer dan overleven, maar gaat het om het daadwerkelijke léven. Het huis is niet alleen een plek waar je allerhande praktische zaken kunt uitvoeren, waar je bijvoorbeeld kookt en eet, waar je slaapt en ontspant, maar des te meer een plek waar je een prettige eigen sfeer creëert. Het is het verschil tussen een huis en een thuis.

Een oog voor aangenaam leven

Ik ben architect van beroep en heb een oog voor juist deze tweede invulling van wonen, van aangenaam leven. In mijn artikelen draag ik je allerlei tips en manieren aan waarop je het in je woning voor jezelf op praktisch gebied dan ook zo aangenaam mogelijk kunt maken. Schroom als lezer vooral niet een dialoog op gang te krijgen en reageer op mijn artikelen als je daar behoefte toe voelt. Zo kunnen we met z’n allen een platform creëren voor prettiger leven – en daar heeft iedereen wat aan!